Документи

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

2020-2021НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

2019 – 2020 навчальний рік

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 16.08.2019 № 1/9-523

“ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”

-Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480  “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

-Методичні рекомендації МОН України “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти  в 2019/2020 навчальному році” .Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року   

-Інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2019/2020 навчальному році»    /c1/5d245888c6e19971832442.pdf

/c1/a16b987fdebb3116750a026413de5f33.docx

-Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року. Перелік навчальної літератури, програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти     (https://goo.gl/17YmaJ)

-Положення про дошкільний навчальний заклад

-Статут ДНЗ

-Закон України  “Про освіту” від 05.09. 2017 року 

-Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

-Конвенція ООН про права дитини

-Положення про психологічну службу системи освіти України

-Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист -Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363)

-Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930.

-Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496)

-Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826

-Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

Закон “Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 2, ст. 4) 

-Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою -Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346

-Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.

-Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

-Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах”