Правила прийому до ДЗО

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВІДУВАЧЕМ ПРОТЯГОМ КАЛЕНДАРНОГО РОКУ (ПРИ НАЯВНОСТІ МІСЦЬ) НА ПІДСТАВІ:
♦ЗАЯВИ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ,
♦МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ,
♦ДОВІДКИ ДІЛЬНИЧНОГО ЛІКАРЯ ПРО ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОТОЧЕННЯ,
♦СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ.

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Завідувач дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів.