Сторінка вихователя-методиста

НОВИЙ БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, – СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ

​​​​​​​Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) 

             

31 березня 2020 року відбулося засідання  атестаційної комісії

Результати атестації педагогічних працівників в ДНЗ №21 «Веселка

№ з/п

П.І.Б.

працівника,

що атестується

Посада,

місце роботи

Результати атестації

1. Новодран С.О.

Вихователь

дошкільного навчального закладу №21 «Веселка»гр.№3

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої  категорії

2. Харченко Л.М.

Вихователь

дошкільного навчального закладу №21 «Веселка»гр.№1

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої  категорії

3. Дудник І.М.

Вихователь

дошкільного навчального закладу №21 «Веселка»гр.№5,6

Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії

4.

Григорєва Н.Л.

Вихователь

дошкільного навчального закладу №21 «Веселка»гр.№5

Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії

5.

Кочеткова З.В.

Вихователь

дошкільного навчального закладу №21 «Веселка»гр.№4

Відповідає займаній посаді.

Відповідпє раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії

Зміст освітньої роботи у 2019/2020 навчальному році відповідає Державному стандарту – Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмою “Дитина”

 

Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти ― це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає засвоєння її змісту як завершеного етапу, розрахованого на весь період дошкільного дитинства, сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в дошкільних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини), що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини.

Картинки по запросу дитина освітня програма для дітейПрограма “Дитина”

Методичні рекомендації зорієнтовано на втілення основних положень Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) та завдань освітньої програми «Дитина».  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 -16163 від 09.11.2015 р.).

Лист МОНУ від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Колективні перегляди

29.01.2020 Каменецька Л.П. провела інтегроване заняття  “Все про одяг” з дітьми старшої групи №6