Сторінка інструктора фізичного виховання

Завдання з фізичного виховання

Діяльність  дошкільних навчальних закладів спрямовується на збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя.        У фізичному розвитку дітей наші заклади  орієнтується   на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності. Реалізація даної мети  вирішується  розв’язанням комплексу наступних  завдань:

 ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ: 1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей. 2. Формувати правильну поставу і розвивати всі групи м’язів. 3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. 4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ: 1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров’я. 2. Опанування різновидів життєнеобхідних рухів – ходьби, бігу, стрибків, лазіння. 3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортисних вправ та ігор з елементами спорту. 4. Формування культурно-гігієничних навичок. 5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.

 ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ: 1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо) 2. Підвищувати рівень довільності дій дітей. 3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів.      4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності. 5. Виховувати любов до спорту. 6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.

Створити атмосферу свята, розвива­ти фізичні умін­ня та навички,  виховувати почуття дружби, колективізму ось мета спортивних змагань, які пройшли 27 січня в групі №6

Консультація : “Єдність вимог родини та дитячого садка щодо фізичного виховання дітей

Консультація : “Загартування дошкільників”